ສາຂາ ທະນາຄານ ​ເອັສທີ

ທະນາຄານເອັສທີ ສໍານັກງານ​ໃຫຍ່
ບ້ານ ອານຸ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (+856-21) 241 560-62
ໂທລະສານ: (+856-21) 241 564

ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ
ບ້ານ ໄຊຍະພູມ ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ໂທລະສັບ: (+856-41) 252 338
ໂທລະສານ: (+856-41) 252 339

ສາຂາ ປາກເຊ
ບ້ານ ໂພນກຸງ ເມືອງ ປາກເຊ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ໂທລະສັບ: (+856-31) 214 662
ໂທລະສານ: (+856-31) 214 664

ສາຂາຫຼວງພະບາງ
ບ້ານ ໂພສີ ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ໂທລະສັບ: (+856-71) 260 622
ໂທລະສານ: (+856-21) 260 623

ໜ່ວຍ​ບໍລິການ ທະນາຄານ ​ເອັສທີ

1. ໜ່ວຍບໍລິການ ຕະຫຼາດຊັງຈຽງ
ບ້ານ ວັດໄຕນ້ອຍທົ່ງ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (+856-21) 215 310

7.ໜ່ວຍບໍລິການ ​ທາດຫຼວງ
ບ້ານ ​ທາດຫຼວງ ເມືອງ​ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ແຂວງ ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
​ໂທລະ​ສັບ: (+856-21) 454 724

13. ໜ່ວຍບໍລິການ ໜອງ​ແຕ່ງ ( ທາງ​ໃນ​ປໍ້າ​ນໍ້າມັນ ປຕທ)
ບ້ານ ​ໜອງ​ແຕ່ງ ​ເມືອງ​ ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
​ໂທລະ​ສັບ: ( +856-21) 613156

2. ໜ່ວຍບໍລິການ ສະໜາມບິນວັດໄຕ
ບ້ານ ເມືອງວາທົ່ງ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (+856-21) 520 734

8. ໜ່ວຍບໍລິການ ຕະຫຼາດເຊົ້າ ຊ໋ອບປິງມໍ 2
ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (+856-21) 285 296

14. ໜ່ວຍບໍລິການ ເຊ​ໂນ
ບ້ານ ​​ໄຊ​ຍະ​ມຸງຄຸນ ເມືອງ​ອຸທຸມພອນ ແຂວງ ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ
​ໂທລະ​ສັບ: (+856-41) 431 442

3. ໜ່ວຍບໍລິການ ຕະຫຼາດສີໄຄ
ບ້ານ ສີໄຄທົ່ງ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (+856-21) 212 040

9. ໜ່ວຍບໍລິການ ສວນມອນ ( ຂ້າງ ຫ້ອງການບ້ານ ສວນມອນ )
ບ້ານ ສວນມອນ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (+856-21) 315 995

15. ໜ່ວຍບໍລິການ ​ຕະຫຼາດສູນ​ການ​ຄ້າ
ບ້ານ ຫຼັກ​ເມືອງ ​​ເມືອງ​​ ປາກ​ເຊ ແຂວງ ຈໍາາສັກ
​ໂທລະ​ສັບ: (+856-31) 214 993

4. ໜ່ວຍບໍລິການ ດົງໂດກ
ຖະໜົນ: ດົງໂດກ ບ້ານ ດົງໂດກ ເມືອງ ໄຊທານີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (+856-21) 771 167

10. ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ8 ( ຕໍ່ໜ້າ ໂຮງງານຢາສູບ )
ບ້ານ ສົມຫວັງ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (+856-21) 315 712

16. ໜ່ວຍບໍລິການຕະຫຼາດຫຼັກ 8
ບ້ານ ຫົວ​ແຊ ​​ເມືອງ​​ບາ​ຈຽງຈະ​ເລີ​ນສຸກ  
ແຂວງ ຈໍາປາ​ສັກ
​ໂທລະ​ສັບ: (+856-31) 214 992

5. ໜ່ວຍບໍລິການ ຕະຫຼາດໂພນສະຫວ່າງ
ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (+856-21) 711 448

11. ໜ່ວຍບໍລິການ ຂົວມິດຕະພາບ1
ບ້ານ ດົງໂພສີ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (+856-21) 812 361

17. ໜ່ວຍບໍລິການ ​ຕະຫຼາດສະຫວັນ​ໄຊ
ບ້ານ ​​ ເມືອງ​​ໄກສອນ​ພົມວິຫານ 
  ແຂວງ ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ
​ໂທລະ​ສັບ: (+856-41) 252 613

6. ໜ່ວຍບໍລິການ ດົງປາລານ
ບ້ານ ດົງປາລານທົ່ງ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (+856-21) 254 430
12. ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ 52 (ຕໍ່ໜ້າຕະຫຼາດ ຫຼັກ 52)
ບ້ານ ຫຼັກ 52 ເມືອງ ໂພນໂຮງ ແຂວງ ວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (+856-23) 331 785
18. ໜ່ວຍບໍລິການ ທ່າງອນ (ທາງໃນຕະຫຼາດ ທ່າງອນ)
ບ້ານ ທ່າ​ງອນ ເມືອງ ໄຊ​ທາ​ນີ ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ
ໂທ​ລະ​ສັບ: (+856 21) 752 324

19. ໜ່ວຍບໍລິການໂພນຕ້ອງ (ທາງໃນປໍານໍ້າມັນ ປຕທ)
ບ້ານ ໂພນ​ຕ້ອງ ເມືອງ ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ
ໂທ​ລະ​ສັບ: ( +856 21 ) 418 807

20. ໜ່ວຍບໍລິການ ສະພານທອງ
ບ້ານ ສະ​ພານ​ທອງ ເມືອງ ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ
ນະ​ຄອນຫຼວງ​ຈັນ
ໂທ​ລະ​ສັບ: ( +856 21 ) 264 759

21 ໜ່ວຍບໍລິການ ດອນກອຍ (ຂ້າງໂຮງເສດຖາທິລາດ)
ບ້ານ ດອນກອຍ ເມືອງ ໄຊ​ເສດ​ຖາ ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ
ໂທ​ລະ​ສັບ:  ( +856 21 ) 480 657

22. ໜ່ວຍບໍລິການ ຈູມຄ້ອງ
ບ້ານ ຈູມ​ຄ້ອງ ເມືອງ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ແຂວງ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ
ໂທ​ລະ​ສັບ: ( +856 71 ) 213 338

23. ໜ່ວຍບໍລິການ ໄຊທານີ
ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ ເມືອງ ໄຊທານີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (+856-21) 732 805

24. ໜ່ວຍບໍລິການ ຕະຫຼາດນາວຽງຄໍາ
ບ້ານ ນາວຽງຄໍາ ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂທລະສັບ: (+856-71) 254 645

 
25. ໜ່ວຍບໍລິການ ຄົງເຊໂດນ
ບ້ານ ຄົງເຊໂດນ ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ ແຂວງ ສາລະວັນ
ໂທລະສັບ: (+856-34) 411 266

26. ໜ່ວຍບໍລິການ ໄຊບູລີ
ບ້ານ ແກ້ງແຮດ ເມືອງ ໄຊບູລີ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ ໂທລະສັບ: (+856-41) 219 026

27. ໜ່ວຍບໍລິການ ດ່ານສາກົນ ວັງເຕົ່າ
ບ້ານ: ວັງເຕົ່າ ເມືອງ ໂພນທອງ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ເບີໂທ: 031 259 036
28. ໜ່ວຍບໍລິການ ຕານມີໄຊ
ບ້ານ: ຕານມີໄຊ ເມືອງ ໄຊທານີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທ: 021 771 742


 
ທີ່​ຕັ້ງ​ຕູ້ ​ເອທີ​ເອັມ ຂອງ​ທະນາຄານ ​ເອັສທີ

1. ຕໍ່ໜ້າ ບໍລິສັດ ເອັສທີກຼຸບ
ບ້ານ ວັດໄຕ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

6. ຕະຫຼາດ ຫ້ວຍຫົງ
ບ້ານ ຫ້ວຍ​ຫົງ ເມືອງ ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

2. ຕໍ່ໜ້າ ນໍ້າພຸ
ບ້ານ ຊຽງຍືນ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

7. ຕໍ່ໜ້າ ຄະນະວິສະກໍາສາດ ( ຄ ວ ສ )
ບ້ານ ໂສກປາຫຼວງ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

3. ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ
ບ້ານ ໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

8. ຕະຫຼາດໜອງໜ່ຽວ
ບ້ານ ໜອງໜ່ຽວ ເມືອງ ສີໂຄດ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

4. ຄິວລົດສາຍໃຕ້
ບ້ານ ຊ້າງຄູ້ ເມືອງ ໄຊທານີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

9. ຕະຫຼາດຊັງຈຽງ
ບ້ານ ທ່າງ່ອນ ເມືອງ ໄຊທານີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
5. ຕະຫຼາດທ່າງ່ອນ
ບ້ານ ທ່າງ່ອນ ເມືອງ ໄຊທານີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

10. ຕໍ່ໜ້າຮ້ານ ເຈ ມິນິມາກ
ບ້ານ ໂພນເຄັງ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 


Site MeterVisitors
Copyright © 2010 ST Bank. All Rights Reserved.
Designed and Developed. Vientiane Lao P.D.R
Check email